Información de Interés

Noticias y Artículos sobre temas de interés para las familias

  • Admin

Com estimular el desenvolupament motor del nens/es mes a mes


Un infant no adquireix un moviment per que ho entreni directament, sinó perquè ho aconsegueix des de l’etapa anterior. Per aixó és fonamental conèixer la seqüència normal del desenvolupament motor del nen. Moltes vegades els pares i cuidadors tenim presa per veure com els nostres fills caminen i parlen el mes aviat possible, sense parar-nos a pensar que els passos previs són més important per obtenir els resultats futurs. Al igual que el sistema nerviós, tot l’organisme, inclòs l’aparell muscular i ossi, té uns temps de maduració que han de ser respectats.

PRIMER TRIMESTRE

Primer i segon mes

Dedicarem períodes de temps cada vegada més llargs en col·locar el nen cara amunt i avall perquè es vagi acostumant. Podem aprofitar per estimular-lo en breus posicions de temps realitzant mímica amb la nostra cara, amb jocs adequats i sons agradables. Intentarem atraure la seva atenció perquè fixi la mirada amb la nostre, que hagi de girar el cap quant vulgui buscar-nos amb els ulls i per escoltar sons o la nostre veu. També podem utilitzar les mans o les seves, com a objecte de desig o per estimular el tacte en tot el cos mitjançant un suau massatge.

La posició cara avall per regla general, no els hi agrada als nens, sobretot perquè la gravetat els impedeix aixecar el cap i per tant es troben més “bloquejats”. Des d’aquesta postura, abans de fixar la mirada en els objectes, el nen aprendrà aixecar el cap i rotar-la i per això és necessari baixar el pes del cos cap a la pelvis. Podem utilitzar objectes col·locats als costats, a prop de la seva vista amb el cap reposat i rotat sobre la superfície de recolzament.

Al principi el nen només serà capaç de fer-ho rotant el cap, però sense poder fixar la mirada. Poca poc es separarà del terra, segons va portant els braços cap endavant per fer palanca, empenyen i aixecar el cap. Veurem com també les cames s’estiren descendent el cul que el feia recaure a causa del pes.

Tercer mes

Als tres mesos ja no només farem rosar els dits de les mans entre ells, sinó que ajuntarem completament les seves mans. Intentarem que el nen jugui amb les seves mans, agafant-les sota la seva mirada: tocarem una palma amb l’altre, el dors i els dits, ara ja mantenint el cap recte i centrat per si sola durant més temps. S’anirà acostumant aquest moviments fins a integrar-los. Els objectes capturaran la seva atenció amb els ulls, però abans de dirigir els braços fins a ells, les cames s’aixecaran del pla on reposava. Per observar aquest exercici, tenim que mostrar-li els jocs que li atreguin dins del camp del les seves possibilitats.

A la posició cara avall serà capaç d’aixecar el cap del terra, recolzant els dos colzes per davant. Amb els jocs intentarem fer-li girar el cap des d’un costat a un altre sense problemes, mentres ho segueix amb els ulls. Recorrerem els 180°de camp visual en les dos direccions i a diferents velocitat, però el final sempre l’hi acostarem per que pugui agafar-ho.

Una altre forma d’estimular a aquest edat serà acostar la mà a la boca perquè llepi quant està boca amunt. En aquest primer any de vida, la llengua serà un òrgan que aportarà una gran capacitat sensitiva i ajudarà el bebè a conèixer el món que el rodeja. La superfície cutània conté un gran número de receptors sensitius, que junt amb la boca i els llavis ajudaran al nen a “reconèixer el món”

SEGON TRIMESTRE

Quart mes

Per iniciar l’estimulació del volteig els objectes estaran recolzats per sobre l’espatlla i al costat del cap, tot i que no massa per que pugui veure’ls correctament. D’aquesta manera, no els agafarà amb la mà del mateix costat i tindrà que agafar-los amb l’altre. Això ajuda a traslladar la carga del pes d’una forma diferent sobre una espatlla i l’altre i per aixó tant estarà iniciant el volteig des de la posició de panxa amunt i avall.

L’estimulació sensorial serà jugant amb el nen i posant-li l’objecte petit a la mà, se l’hi acostem suament a la boca. El nen percebrà els objectes més intensament a través de la llengua, per lo que repetirem amb diversos objectes, primer amb una mà i després amb l’altre. L’objectiu serà que el nen per si mateix busqui després la mateixa informació, movent la mà cap a la boca per iniciativa pròpia

Cinquè mes

A partir d’aquest mes i estant el nen estirat cara amunt, l’hi oferim els objectes des de la part interna del cos per que els agafi amb la palma de la mà cap al terra. Aquest moviment serà possible, tot i que encara evitarem col·locar els objectes just en la línea mitja del cos, ja que encara serà difícil agafar-los en aquest punt.

Des de la posició cara avall l’hi acostem els jocs des de la part externa,és a dir, lateralment, perquè tingui que aixecar aquest braç i carregar el pes sobre l’altre colze. Si no carga bé el pes, perdrà l’equilibri sobre el recolzament d’un sol colze i tindrà que internar-ho de nou. Així aprendrà a realitzar les seves primeres proves d’equilibri, cada vegada amb menys recolzament.

Per potenciar l’estimulació del volteig podrem agafar suaument les dos cames per les cuixes i l’hi flexionarem una cama i el mateix temps el semi voltejarem el costat contrari. L’altre cama quedarà en extensió. El balanceig serà suau i lent alternant i canviant la posició de les cames un costat i altre. El nen sentirà la sensació de rodar sobre l’esquena, però questa vegada des de les cames.

Sisè mes

El nen serà capaç de recollir els objectes directament davant els seus ulls, és a dir, en la línea mitja. Per això podem oferir ja els objectes en la línea mitja, sense que al nen l’hi resulti difícil agafar-los. L’hi donarem a escollir entre diferents volums i formes, per que tingui que modificar la postura de les mans a l’agafar-lo.

Continuarem oferint-li al nen els jocs des els laterals, ja que es en el sisè mes quant es completa el volteig des de la posició de la cara amunt i cara avall. Quant intentem que vulgui agafar els jocs a l’altre costa de la línea mitja i aixecats del recolzament el nen, començarà a rotar més i més fins que es giri.

Des de la posició cara avall en aquesta edat podem oferir-li jocs des d’una altura major d’aquesta manera l’hi estimulem a aixecar-se per poder agafar-ho i per això tendeix a recolzar-se sobre les mans. Poc a poc estirarà els braços amb la intenció d’aixecar el tronc. Podem ensenyar-li des de el centre o des dels laterals

TERCER TRIMESTRE

Setè mes

Quant el nen ja ha aconseguit recolzar-se sobre les mans amb els braços en extensió i separar tot el tronc del terra, podem estimular-li per que arribi encara més amunt. Col·locarem els jocs a més alçada de manera que pugui veure’ls per no arribar al atzar. En aquest esforç per agafar els seus jocs, tindrà que aixecar la pelvis del terra i posar-se a quatre grapes.

També podem ajudar-li amb les nostres mans a posar-se a quatre grapes des de cara avall. Suau i lentament podem aixecar la pelvis i portar-la sobre els talons, agafant per els dos costats del cos. Tenim que adequar-nos segons el nen, sentint si es resisteix o es deixa portar. Sentirà així la nova postura que està per descobrir. Una vegada que ho aconsegueixi amb la nostra ajuda, el balancejarem lleument cap endavant i endarrere, movent el pes des de els genolls fins les mans i vic eversa, com si fos un joc.

Vuitè mes

Ara que el nen ja es pot posar a quatre grapes, l’hi farem alliberar una mà i l’altre. D’aquesta manera tindrà que suportar el pes i l’equilibri sobre els peus i una sola mà en una posició més alta. Per això l’atraurem amb jocs situats en un i l’altre costat, primer recolzats sobre el terra i després cada vegada més alts fins que estigui per sobre del cap. També des de la posició de quatre grapes i gracies als objectes que col·loquem cada vegada més laterals, intentarem que el nen se senti parcialment de costat.

Si el nen encara no se sent segur a quatre grapes o no aconsegueix aquesta posició amb facilitat, podem ensenyar-li altres exercicis. En aquesta edat hauria d’aprendre a voltejar al contrari, és a di, des de cara avall a cara amunt. Segurament ja ho feia anteriorment, però d’una manera ràpida, no coordinada, quasi com una caiguda per alliberar-se de la posició de cara avall. Ara haurà de fer-ho lentament i controladament, però lo que podem atraure’l amb jocs que es mouen en 180°. Al intentar agafar-los en el seu desplaçament, aprendrà a carregar el pes sobre una mà, allargar l’altre i fer girar el tronc ajudant-se també amb les cames.

Novè i desè mes

En aquests mesos el nen utilitzarà el gateig com a mitjà per desplaçar-se i agafar tot el que desitja. Per jugar amb ell, el col·locarem diferents objectes allunyats per tota la casa. A través del gateig podem jugar amb els canvis de velocitat i les parades. Animarem al nen a córrer més ràpid, per exemple fingir que el perseguim i l’hi fem pessigolles si l’agafem. També és important que aprengui a parar eficaçment aquesta carrera, sense caure de la posició de quatre grapes i aprenent a no perdre l’equilibri també en moviment.

Tenim que evitar assentar el nen a la força abans de que aconsegueixi per si mateix aquesta posició. Com hem vist, és més freqüent que aconsegueixi assentar-se des de la posició a quatre grapes, que a la vegada ve de la posició d’estirat cara avall, d’aquí a la importància de jugar amb ell en el terra des de que és petit, sense forçar posicions més altes que les que la seva maduració permet. Per tant, en lloc de posicionar-lo passivament, l’estimularem amb els objectes que l’hi agraden fins que s’organitzi correctament.

La posició de genolls el pot també servir com a postura per manipular. Sense necessitat de complicar-nos en excés, serà suficient posar els jocs a sobre d’un sofà o tamboret. Quant arribi gatejant, l’ajudarem a aixecar-se els braços per agafar-los i per arribar més amunt tindrà que aixecar el cul, estenent la pelvis. Perquè no tiri els jocs, per comoditat, intentarem que mantingui l’equilibri i jugui uns minuts en aquesta posició.

QUART I ÚTLIM TRIMESTRE

Onzè i dotzè mes

Una vegada que el nen s’hagi posat de peu per si mateix, però encara es manté agafat per les dos mans a qualsevol moble, podem estimular aquesta posició mitjançant jocs col·locats al sofà. Així mantindrà entretingut en aquesta nova posició i, quant vulgui, baixarà de nou com pugui per desplaçar-se. Ara el nen s’habituarà a estar de peu agafat, l’hi oferim jocs per que tingui que deixar una mà al agafar-lo i mantenir l’equilibri mitjançant la subjecció d’una sola mà.

El pas següent serà utilitzar objectes que el nen tingui que manipular amb les dues mans a la vegada, de manera que tingui que deixar primer una mà i després l’altre, quedant de peu sens ajuda dels braços. Les primeres vegades serà per breus segons, però si continuem estimulant-lo i ajudant-lo a mantenir l’equilibri, poc a poc el temps de bipedestació lliure augmentarà.

ANY DE VIDA

Quan el nen ja ha començat a caminar agafant-se als mobles, podem provar a ensenyar-li els objectes per darrere, perquè tingui que girar-se i deixar les mans del recolzament segur. Ara es trobarà no només sense recolzar les mans sinó de front a tot un espai obert i buit.

La novetat és que en aquest nou espai, per tornar a recuperar l’equilibri, no podrà utilitzar l’ajuda de les mans. Al principi es tirarà al terra amb una correcta parada per part de les mans que protegeixi la seva cara. Amb els diferents jocs que nosaltres l’hi proposarem, sempre més motivant, aprendrà a recuperar l’equilibri avançant els peus. Serà la manera d’estimular els primer passos del nen cap endavant.

Ajudar al petit a baixar de nou a la posició de gateig per poder desplaçar-se a altres llocs, quant encara no és capaç de caminar amb seguretat. Al principi es deixarà caure sobre el cul. L’hi exposem els objectes de nou sobre el terra i a prop del moble per que s’ajudi d’aquesta manera flexiona les dues cames lentament. L’ajudem i acompanyem amb les nostres mans per donar-li seguretat, i després les retirem progressivament. Una altre opció és ajudar-lo a flexionar el tronc fins tocar amb les mans al terra.

#unidadneurodesarrollo #ClinicaCorachan #psicomotricidad #fisioterapiarespiratoria #neurodesarrollo

22 vistas0 comentarios

© 2017. Adrián Trejo. NAI Consultoría

info@pediatriaorigen.com |   C/ Buigas 19. 08017 Barcelona

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Instagram Basic Black